Nachkommen von Kaiketsu Go di Casa Saporito (Katsu)


Katsu x "Pikaichi of Kishi Ken", *03.11.2017 (2 Rüden), Zuchtstätte "of Kishi Ken"

Katsu x "Tomiko Go Sakura No Sono", *02.11.2017 (6 Rüden, 2 Hündinnen), Zuchtstätte "Hare erusunittsu"

Katsu x "Ginji Do of Büt Yama", *28.07.2017 (4 Rüden, 1 Hündin), Zuchtstätte "of Büt Yama"

Katsu x "Tekira Halne Wzgórze Lesoto", *27.02.2016 ( 5 Rüden, 2 Hündinnen), Zuchtstätte "Ai No Tani Kara"

Katsu x "Ginji Do of Büt Yama", *05.09.2015 ( 1 Hündin), Zuchtstätte "of Büt Yama"

Katsu x "Akemi of Kazumi Ken", *28.05.2015 (1 Hündin), Zuchtstätte "Leine-gawa no hoshi"


Katsu x "Eimai of Büt Yama", *18.09.2014 (5 Rüden, 1 Hündin), Zuchtstätte "of Büt Yama"


Katsu x "Genki Oyakata-Hopf", *06.06.2011 (2 Rüden, 7 Hündinnen), Zuchtstätte "Oyakata-Hopf"


Katsu x "Chuunsha of Mura No Kensha", *09.12.2010 (3 Rüden, 4 Hündinnen), Zuchtstätte "of Itoko-Ken"


Katsu x "Koisakura Go Yahata Kensha", *29.07.2010 (1 Hündin), Zuchtstätte "Koisakura Kensha"


Katsu x "Reiko Roal", *23.03.2010 (3 Rüden, 5 Hündinnen), Zuchtstätte "Roal"