Die Gegenwart

KAikeTSU Go di Casa Saporito

"Katsu"

ChuUNSHA of Mura No Kensha

"Unsha"


GouSUMI of Itoko-Ken

"Sumi"

 


Die Vergangenheit

Antei Tari of Itoko-Ken

“Tari”

(20.12.1994 – 26.04.2008)

Tattoi Go Kawachi Nakano

“Tattoi”

(18.09.1995 - 20.05.2008)

Bizen of Itoko-Ken

“Bizen”

(21.10.1999 - 15.07.2011)


Dorei of Dharani Go

“Akia”

(06.09.1991 - 10.07.2007)

Budges

 

(27.03.1986 - 20.10.1998)


letzte Änderung 19.12.2017

Aktuelles

Katsus Nachkommen

Katsu

Sumi

F-Wurf

G-Wurf

Linktipps